سوالات متداول

برقراري ارتباط كارفرمايان با دانشگاه از چه طريقي امكان پذير مي باشد؟
ارسال نامه درخواست كتبي و بيان انتظارات از دانشگاه، خطاب به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

دانشگاه در چه حوزه هایی می تواند به صنایع کمک کند؟
انرژي و محيط زيست - حمل و نقل و لجستيك - توليد، انتقال و توزيع برق - صنعت ساختمان و مسكن - پتروشيمي و پالايش - صنايع فولاد و ذوب آهن - ارتباطات و فناوري اطلاعات و رسانه-  پدافند غير عامل - آب و فاضلاب - پايين دستي نفت - خودرو - پليمر و مواد بالادستي - توربين - نفت و گاز - تجهيزات پزشكي - فضايي - بهداشت،سلامت،غذا،دارو - هوايي - خدمات مالي - صنايع معدني - مديريت و مشاوره صنعتي - دريايي - توليد و ساخت

مدل های همکاری با دانشگاه به چه صورت است؟
به صفحه مدل‌های همکاری مراجعه شود. 

اولین گام برای تعامل با دانشگاه در حوزه های پژوهشی چیست؟
به صفحه مدل‌های همکاری مراجعه شود. 

چگونه می توان از کارگاه‌ها، دوره‌ها و رویدادهای تخصصی که در دانشگاه برگزار می شود مطلع شد؟
با مراجعه به پرتال رویدادهای تخصصی شریف (training.sharif.ir) می توانید از تمامی دوره‌هایی که در دانشگاه برگزار می گردد با خبر شوید.

چگونه می توان از خدمات آزمایشگاهی دانشگاه استفاده کرد؟
با مراجعه به پرتال خدمات آزمایشگاهی (c-labs.sharif.ir) می توانید از خدمات آزمایشگاهی دانشگاه مطلع شوید.

آیا قرارداد انجام پروژه با دانشگاه توسط اساتيد امضا خواهد شد؟
خیر-كليه قراردادهاي كارفرمايان با دانشگاه صنعتي شريف، توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه امضا خواهد شد.

روال عقد تفاهم نامه با دانشگاه به چه صورت مي باشد؟
1- دريافت تفاهم نامه پيشنهادي از طرف كارفرما و ارائه به دفتر ارتباط با صنعت
2- ارسال تفاهم نامه پيشنهادي دانشگاه براي كارفرما(متن پيشنهادي تفاهم نامه)
3- ارجاع به كارشناس حقوقي دفتر ارتباط با صنعت جهت ارائه نظر
4- نهايي نمودن تفاهم نامه با نظرات طرفين
5- تبادل و امضاي تفاهم نامه
6- معرفي نمايندگان طرفين جهت اجرايي نمودن تفاهم نامه
7- مراجعه به الگوي شماره يك همكاري با كارفرمايان

آيا دانشگاه بر نحوه اجراي قراردادهاي اساتيد با كارفرمايان نظارت دارد؟
بله-نظارت بر قراردادهاي دانشگاه در دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه انجام پذيرفته و نظارت دقيقي بر اجراي تعهدات دانشگاه توسط مجريان در دانشگاه صورت مي‌پذيرد.
در صورت بروز اختلاف با مجري قرارداد، كارفرمايان به چه مرجعي در دانشگاه باید مراجعه نما يند؟ 
كارفرمايان محترم مي‌توانند موضوع خود را به صورت كتبي خطاب به معاون پژوهش و فناوري دانشگاه ارائه نمايند.

بازديد از دانشگاه به چه صورت هماهنگ مي‌گردد؟
ارسال نامه كتبي خطاب به مدير ارتباط با صنعت دانشگاه و بيان موضوع بازديد و افراد حاضر در بازديد و سپس تماس از جانب دفتر ارتباط با صنعت جهت هماهنگي.

تعامل با دانشكده هاي دانشگاه از چه طريقي امكان پذير مي باشد؟
كارفرمايان جهت برقراري ارتباط با دانشكده ها می‌توانند با مديران ارتباط با صنعت دانشكده ها تماس و درخواست هاي خود را عنوان نمايند.

چه ارگان‌ها و گروه‌هایی همكاران استراتژيك دانشگاه محسوب می‌شوند؟
- رابطه اجتماعي گسترده اي را با دانشگاه دارند.
- سطح تعاملات مالي و قراردادهاي ايشان با دانشگاه بيش از چند ميليارد ريال است.
- از خدمات دانشگاه در همه زمينه ها من جمله موارد ذيل بهره‌گيري مي‌نمايند.
1- خدمات آزمايشگاهي
2- به گارگيري اعضاي هيأت علمي در پروژه ها و مشاوره و استاد ميهمان صنعت
3- به كارگيري دانشجويان در طرح هاي پژوهشي در قالب گرنت
4- تشكيل سبدهاي سرمايه گذاري خطرپذير
5- سرمايه‌گذاري بر روي دانش فني¬هاي و شركت¬هاي نوپاي خروجي از دانشگاه
6- ارائه بورس تحصيلي به دانشجويان
7- ارائه پروژه‌هاي قابل تعريف به عنوان پروژه درسي، تعريف دوره¬هاي كارآموزي
8- تشكيل شركت¬هاي همكاري در زمينه¬هاي تحقيقاتي و توسعه ¬اي مورد نياز
9- تأسيس شركت مشترك
10- تأسيس مراكز تحقيقاتي يا پژوهشكده مشترك
11- ايجاد آزمايشگاه مرجع و تست استاندارد مشترك
12- برگزاري جشنواره نوآوري و فناوري در دانشگاه
13- برگزاري كارگاه¬هاي آموزشي صنعت و فناوري
14- برگزاري برنامه بازديد
15- برگزاري نمايشگاه دستاوردها
16- جذب نيروي انساني
17- برگزاري كنفرانس در دانشگاه
18- استفاده از ظرفيت‌هاي آموزشي دانشگاه

برگزاري هفته هايي با نام كارفرمايان در دانشگاه به چه صورت امكان پذير مي باشد؟
نامه الگوي هفته صنعت و توضيحات

دريافت پروپزال از اساتيد جهت انجام پروژه هاي تحقيقاتي به چه صورت امكان پذير است؟
- کارفرمایان محترم می توانند بعد از ارسال RFP پروژه مربوطه به دفتر ارتباط با صنعت باقی مراحل کار (موارد زیر) که توسط دفتر صورت می پذیرد را پیگیری نمایند. 
- ارسال RFP دريافتي به مراكز و پژوهشكده‌هاي توانمند دانشگاه در حوزه مورد نظر توسط دفتر ارتباط با صنعت
- دريافت پروپزال‌هاي پيشنهادي مراكز و پژوهشكده ها
- ارسال پروپزالهاي دريافتي به صنعت
- پيگيري دفتر ارتباط با صنعت از كارفرماي مربوطه تا حصول نتيجه و عقد قرارداد