دفاتر فناوری و ارتباط با صنعت دانشکده‌ها

 

مدیر فناوری و ارتباط با صنعت دانشکده شیمی

دکتر بهرام قنبری

ایمیل: ghanbar[@]sharif.ir

تلفن: 66165307

 

مدیر فناوری و  ارتباط با صنعت دانشکده فیزیک

دکتر حسین خسروآبادی

ایمیل: khosroabadi[@]sharif.ir

تلفن: 66164571

 

مدیر فناوری و ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت و اقتصاد

دکتر سارا بانکی

ایمیل: sbanki[@]sharif.ir

تلفن: 66165856

 

مدیر فناوری و ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی برق

دکتر محمدرضا ذوالقدری

ایمیل: zolghadr[@]sharif.ir

تلفن: 66165965

 

مدیر فناوری و ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی کامپیوتر

دکتر عباس حیدر نوری

ایمیل: heydarnoori[@]sharif.ir

تلفن: 66166648

 

مدیر فناوری و ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی هوافضا

دکتر سعید ادیب نظری

ایمیل: adib[@]sharif.ir

تلفن: 66164612

 

مدیر فناوری و ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر حسین افشین

ایمیل: afshin[@]sharif.ir

تلفن: 66165530

 
مدیر فناوری و ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی و علم مواد

دکتر عباس اكبرزاده

ایمیل: abbasa[@]sharif.ir

تلفن: 66165206

 

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus